Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA LESSEN EN WORKSHOPS

KOSTEN

 • FLOW’ER rekent geen inschrijfkosten
 • Betaling van de lessen kan per periode, per 10-lessenkaart, of per losse les: vooraf contant of via overboeking
 • Een lesjaar is ingedeeld in periodes die meestal van schoolvakantie tot schoolvakantie lopen.
 • De eind en start data van de periodes kunnen afwijken van de begin en einddata van de schoolvakanties
 • Instromen na aanvang van een nieuwe periode is mogelijk. De kosten worden dan naar rato verrekend
 • Een 10-lessenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk
 • Het abonnement of de lessenkaart is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen

 

EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan FLOW’ER’s lessen is op eigen risico
 • FLOW’ER en docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen blessures tijdens of als gevolg van de lessen
 • Voorafgaand aan deelname dient een inschrijfformulier te worden ingevuld
 • Blessures, zwangerschap of andere lichamelijke/geestelijke klachten die van invloed kunnen zijn op de yogabeoefening dienen voor aanvang van deelname schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de docent
 • Bij verandering in lichamelijke/geestelijke gesteldheid die van invloed kan zijn op de yogabeoefening dient de docent op de hoogte gebracht te worden
 • Deelname is alleen mogelijk wanneer uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts
 • Deelname aan één van de lessen betekent dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden

 

ANNULERING VAN LESSEN

 • Het gepland niet doorgaan van een les wordt ruim voor aanvang kenbaar gemaakt via e-mail en de website. Deze les mag op een ander moment worden ingehaald
 • Bij onverwachte omstandigheden waardoor de les niet door kan gaan, licht FLOW’ER de deelnemers in via e-mail en/of telefoon. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van telefoonnummer en/of e-mailadres of verandering hiervan
 • Een eventuele vakantiesluiting wordt ruim van te voren aangegeven via nieuwsbrief en website
 • Tijdens een langere sluiting (een week of meer) vanwege ziekte, vakantie of onvoorziene omstandigheden, wordt de geldigheidsduur van een periode of leskaart verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven
 • FLOW’ER heeft het recht zonder opgave van redenen de leslocatie te wijzigen
 • FLOW’ER heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren. Deze les mag u op een ander moment inhalen

 

GEMISTE LESSEN

 • Gemiste lessen kunnen binnen een periode op een ander moment worden ingehaald
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen

Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met FLOW’ER zodat een regeling kan worden getroffen.

 

WORKSHOPS

 • Graag per e-mail aanmelden
 • Na betaling ben je zeker van je plek
 • Bij niet voldoende aanmeldingen heeft FLOW’ER het recht de workshop te annuleren of verplaatsen
 • Mocht je zelf moeten annuleren dan gelden de volgende voorwaarden: Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de workshop vindt restitutie van het volledige bedrag plaats. Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de workshop vindt 50% van het bedrag plaats. Bij annulering vanaf een week vindt geen restitutie plaats.
 • Mochten er gezondheidsklachten zijn geef dit dan aan bij degene die de workshop verzorgt
 • Deelname aan workshops is voor eigen risico

 

Met de informatie die je ons verstrekt via e-mail, website of inschrijfformulier wordt zorgvuldig omgesprongen. Je leest er meer over in onze privacy verklaring.

Leave a Reply

Your email address will not be published.